2 365 views

Enquete: Grève en milieu hospitalier/Grève des médecins résidents dans les hôpitaux publics d’Haïti (Mars 2016 – Aout 2016)

Posted on Posted in Coin medical
Photo de haitian groove media.com

Moun ki ka patispe nan ankèt sa a se sitwayen Ayisyen sèlman. Ankèt sa a reyalize par Youri Encelotti Louis (Etudiant en Medecine), Carlo Louis Charles (Travailleur Social), Louiné Martineau (Docteur en Medecine) ki se group otè etid de ka sa a, yon etid ki ap sou dokiman an franse e an angle disponib pou tout moun konprann e mete aksan sou inegalite ki genyen nan sante, e pou nou kabab mobilize tout aktè konsène. Pou tout profesyonèl lasante kap vini wè bagay yo on lot jan gras a filozofi ke medsin sosyal ak sante global ap degaje ki se  »ekite nan lasante ». Se yon etid nan objektif pou nou rive konprann kijan popilasyon an te viv grèv nan lopitak piblik yo.

Nou ka klike sou lyen sa a pou nou patisipe nan ankèt la e nou ka ranpli fomilè a online. Map raple nou ke se w patisipasyon anonim. Patisipe nan ankèt sa pou fè tande vwa a pou sa ki fè w mal.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaJzwfptYDlB-ZDQQW2YEWwFUQNr-k9qfdwEzD4biVECDQ1Q/viewform?c=0&w=1

 

Les cacos noirs

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *