Analiz varyasyon ekspresyon idyomatik kreyol ak fransè

Posted on Leave a commentPosted in reflexions

 creole 1Atik sa a rasanble 30 ekspresyon nan chak lang, kreyòl ayisyen ak fransè apati sous : tele, radio ak liv pou dekri ak reprezante aspè varyasyon ki kapab genyen nan kèk ekspresyon nan fransè ak kreyòl. Se gade oubyen etidye yon lòt kote kòman kèk ekspresyon pran nesans apati itèm leksikal yo prete nan men lòt lang epi gade si mo sa yo pa gen chanjman son ki fèt lè yo ateri nan lang kreyòl la. Lang se yon ponyen son ki makònen ant yo sou baz prensip ki vin bay mo epi mo makònen ant yo pou yo vin bay fraz. Moun pami tout espè ki egziste se li ki gen kapasite pou li kominike ak son, mo epi fraz akòz degre kapasite abstrè li. Tout lang sibi yon fenomèn lengwistik yo rele doub atikilasyon, se pa sèlman pwopriyete sa a, men gen lòt tankou semantik, sistèm son, sentaks ak blòk sans. Pandan se tan tout lang sanble sou kèk pwen, men kilti, vizyon monn fè tout lang diferan sou kèk pwen. Kilti ak lang se tankou tonton palmis,[…]

My challenges when it comes to online teaching in Haiti

Posted on Leave a commentPosted in reflexions

 10-02-14-online-educationThis essay will delay some obstacles I’ve been facing while trying to adopt novel ways of keeping the students in touch with learning English outside the classroom. I’ve recently realized that the students have spent hours on the internet chatting unproductively and playing uninstructive games. Some have looked for ways to learn better stuff, but don’t know where to go on the internet to find resourceful materials. After noticing this gap and students’ contact with the internet, I decide to share my experience with people who have some concern in the field, especially those living in Haiti or a poor country like Haiti in which infrastructure is really defaulted. I have dedicated a great deal of my time to create[…]

L’inaction du gouvernement haïtien face au chômage galopant

Posted on Leave a commentPosted in reflexions

LO422_SpectreChomage

« Il n’y a pas de moyen de coercition plus violent des employeurs contre les employés que le chômage » a déclaré Henri Krasucki. Moi, j’ai dit qu’il n’y a pas pire misère mêlée de déception pour une population que la complaisance d’un gouvernement à regarder son peuple noyer dans un chômage atroce tout au long de son mandat.Depuis le départ de Duvalier fils, Haïti est confrontée sévèrement à divers problèmes majeurs dont la liste est longue. Parmi lesquels, on s’intéresse au fléau économique, politique et social du chômage. Ce phénomène est devenu un déterminant majeur dans tous les maux qu’Haïti allait connaitre jusqu’à nos jours. Pour les hommes politiques, les industriels et les économistes ultralibéraux, la hausse du chômage est, pour l’essentiel, dûe aux charges salariales qui pèsent sur la compétitivité des entreprises et à la faiblesse du taux de croissance du PIB , selon Jean-Christophe Giuliani. Haïti, le pays le plus pauvre de la caraïbe, est d’une croissance économique piètre et faible comparativement aux autres pays de la caraïbe. […]

Yon Ekonomi Tèt Anba Nan Yon Peyi Tèt Anba

Posted on Leave a commentPosted in reflexions

steven benoit

Atik sa plis gen rapò ak yon refleksyon pèsonèl baze sou jan ekonomi peyi d’Ayiti a bouje. W ap mande eske chwa ekonomi yo ak desizyon ekonomik yo se toujou bon chwa pou retire pèp nan lavi chè sa a. Atik sa a mete devan je nou tou yon kritik sou ekonomi peyi d Ayiti ki pa fè peyi avanse plis li t a sipoze fè li avanse menm si nou pa inyore aspè pwogrè nan kèk domèn. Anpil desizyon politik sou baz ekonomik pa tann men bay reyalite sosyal ak aktivite ekonomik peyi a. Pou nou rive pote kritik nou yo, nou ap konsidere plizyè aspè ekonomik e sosyal pou montre peyi pa jwi yon bon sante ekonomik ki kapab pwodwik yon bon sante sosyal. Pandan lontan anpil ti moun te toujou konn aprann lekòl nan liv jewografik Ayiti repoze sou richès latè pou li nouri pitit li e menm gran moun[…]

Sipèstisyon, kòz malè oubyen pwoteksyon Ayisyen

Posted on 2 CommentsPosted in reflexions

Résultats de recherche d'images pour « superstition »Atik sa a genyen pou li fè yon analiz sou kòman anpil ayisyen kite fenomèn sa a mennen yo nan jan yo ap viv ak desizyon yo ap pran , epi montre enpak li sou lavi ayisyen an. Enpak sa yo ap parèt sou de fòm : youn pozitif, sa vle di sipèstisyon bay pwoteksyon e lòt la negatif, ki li menm kapab montre fenomèn sa a kapab lakòz malè ayisyen an. Menm, nou ap chwazi kòmanse ak kòman chèchè wè fenomèn sipèstisyon an e kisa yo di sou li nan yon mannyè limite.Anpil moun konprann kilè yo pale de sipèstisyon, men anpil lòtmoun pa ka eksplike kisa li ye paske kwayans ki baze sou sipèstisyon kapab parèt tèlman vrè nan tèt li, li pa rive konprann si se yon sispèstisyon kwayans lan ye. Kididonk, sa vin lakòz li pa kapab fè diferans ant sipèstisyon ak yon kwayans ki pa sipèstisyon. Anpil rechèch etidye  konpòtman ki makònnen ak sipèstisyon pou konprann moun ak aksyon li pi byen[…]

Online Education, its importance and challenges in Haiti

Posted on Leave a commentPosted in Nouvelle tendance

The web of learning can be defined as : wherever we are, poor or rich we are, whatever our differences are, we are all learning from the same open classes. It is also the possibility offered to everyone to learn or to teach, to share or to take education regardless of your identities. again it is not only those mentioned above, it is also learning on a global scale where earthlings can learn the same things at their own space without restraints and constraints. The web learning is possible through open web access (YouTube, TED, and so on) and closed learning management system like Dashboard and Moodle …. These  concepts will be further explored in more details. The amazing thing about  this global way of learning is that anyone has a role to play by contributing in the world education. It can be done in different ways. People can comment, react, design, criticize, elaborate, analyze, coach, mentor, and infer, all these actions aim learning, that is, they will consequently shape up mind and change the world into a more savvy one. Before we go into analysis and pinpoint the challenges of the web of learning in Haiti[…]

GANDHI ANN AFRIK DI SID ( 1893- 1914)

Posted on Leave a commentPosted in Personnalité de la semaine

gandiSòti nan laj jenès pou rive nan laj matirite, Gandhi pase anpil tan ann Afrik di Sid ki te alepòk yon koloni britanik. E se nan koloni sa a li pran manb li pou li vin yon lidè karismatik.Anpil moun pa te konnen avan Gandhi vin yon “Mahatma” (yon nanm ki gran) ak jwe yon wòl enpòtan nan endenpandans Lend anba men anglè yo, li te mennen yon vi politik tou ann Afrik di Sid. Nan menm vwayaj tren pou ale Pretorya a, Gandhi te pral viktim pou premye fwa diskriminasyon rasyal. Ak tout tikè fès klas li, otorite yo sou demand yon blan fè yo mete li deyò tren an. Olye li kouri retounen nan peyi li pou sèn sa a, li rete malgre sa a pou li pase 21 lane ap goumen pou dwa endyen yo an Afrik di Sid. […]

KILÈ KREYÒL AVA PALE LASYANS?

Posted on Leave a commentPosted in reflexions

Atik sa a kòmanse ak yon kesyon ki kapab deklannche anpil diskisyon. Se yon atik ki ap genyen pou poze yon pwoblematik lengwistik nan kad trè limite pou eseye konprann pwoblèm lang kreyòl la nan aprantisaj domèn syantifik yo an Ayiti e li ap genyen pou li poze yon ansanm wòl lang matènèl ta sipoze jwe pou rive nan nivo kote kreyòl la ap itilize nan milye aprantisaj kote bon jan abstraksyon syantifik ap fèt ak pou yon pi bon aprantisaj domèn sa yo, e san moun pa panse li enferyè pa rapò ak moun k ap pale fransè pou eksprime opinyon syantifik pa yo.Mannyè pou moun wè oubyen analize kreyòl dwe diferan de lang fransè a swa nan nivo akizisyon oubyen swa nan nivo sosyolengwistik. Sou baz pwosesis akizisyon, akizisyon lang […]